FORGOT YOUR DETAILS?

IZVRŠNI ODBOR

Mladen Pejić

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

Osječko-baranjska županija

E-mail: mladen.pejic@obz.hr

Damir Gabrić

PREDSJEDNIK

Splitsko-dalmatinska županija

E-mail: damir.gabric@dalmacija.hr

Denis Ančić

TAJNIK

Splitsko-dalmatinska županija

E-mail: Denis.Ancic@dalmacija.hr

OSTALI ČLANOVI ODBORA

Denis Stipanov

ČLAN

Istarska županija
E-mail: denis.stipanov@vziz.hr

Stjepan Miheličnik

ČLAN

Sisačko-moslavačka županija
E-mail: stjepan.mihelicnik@smz.hr

Ivana Krišto

ČLAN

Grad Zagreb
E-mail: Ivana.Kristo@zagreb.hr

Krešimir Škvorc

ČLAN

Koprivničko-križevačka županija
E-mail: kresimir.skvorc@kckzz.hr

Ivan Kubiček

ČLAN

Vukovarsko-srijemska županija
E-mail: ivan.kubicek@vusz.hr

Marija Bedeniković

ČLAN

Krapinsko-zagorska županija
E-mail: marija.bedenikovic@kzz.hr

Marijan Vundać

ČLAN

Grad Rijeka
E-mail: marijan.vundac@rijeka.hr

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine koje upravlja radom Platforme između dvije sjednice Skupštine u skladu s Statutom i odlukama Skupštine. Članove Izvršnog odbora bira Skupština na prijedlog predsjednika Izvršnog odbora. Mandat predsjednika i članova Izvršnog odbora traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Izvršni odbor:

 • utvrđuje nacrt prijedloga Statuta te njegovih izmjena i dopuna
 • utvrđuje prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa
 • podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu
 • informira članice i javnost o svim pitanjima važnim za rad Platforme
 • utvrđuje prijedlog o visini članarine
 • imenuje zamjenika predsjednika i tajnika
 • osniva odbore, komisije i druga radna tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Platforme
 • donosi odluke o sudjelovanju Platforme u projektima
 • odlučuje o korištenju imovine Platforme
 • odlučuje o promjeni sjedišta Platforme
 • obavlja i druge poslove koje mu Skupština preda u nadležnost

PREDSJEDNIK

Predsjednik predstavlja i zastupa Platformu samostalno, pojedinačno i neograničeno te je odgovoran za zakonit rad Platforme. Bira ga Skupština Platforme iz reda svojih redovnih članica na rok od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

TAJNIK

Platforma ima tajnika koji pomaže predsjedniku u radu i zastupa Platformu kao ovlaštena osoba, uz predsjednika. Bira ga Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika na rok od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

TOP