FORGOT YOUR DETAILS?

Kontakt informacije

PLATFORMA HRVATSKIH ŽUPANIJA I GRADOVA ZA SMANJENJE
RIZIKA OD KATASTROFA
CROATIAN COUNTIES/CITIES DISASTER RISK REDUCTION PLATFORM
Skraćeni naziv udruge: Platforma HŽG za smanjenje rizika od katastrofa

RUŽICA SLIŠKOVIĆ BARTOLOTI

predsjednica

Osječko baranjska županija
Županijska 4, 31000 Osijek

EMAIL: ruzica.sliskovic@obz.hr
TELEFON: +385 (98) 983 3019
OIB: 15116335069
MBO: 04049586
IBAN: HR60 2484 0081 1065 4597 5

TOP