FORGOT YOUR DETAILS?

SEEURBAN

Izgradnja akcijske mreže urbane otpornosti u Jugoistočnoj Europi

KRATAK OPIS PROJEKTA

SEE URBAN je projekt prvenstveno je usmjeren na jačanje kapaciteta lokalnih organa i institucija koje se bave smanjenjem rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i upravljanjem rizika u šest zemalja Jugoistočne Europe, kroz formalizaciju lokalne suradnje u području smanjenja rizika (na nivou gradova i općina, ali i regionalno i prekogranično). U skladu sa tim, kroz projekt će se formirati SEE URBAN elektronska knjižnica za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (SEE URBAN DRR knjižnica), koja će omogućiti unaprjeđenje znanja lokalnih stručnjaka u ovoj regiji. Uz to, sprovesti će se kampanje podizanja javne svijesti o lokalnim rizicima, što će imati pozitivne efekte na šire građanstvo, ali i na posebno osjetljive socio-ekonomske grupe. Konačno,  uspostavljenje suradnje u području smanjenja rizika na lokalnom nivou će pozitivno utjecati na nacionalne platforme za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i dovesti će do umrežavanja lokalnih aktera u ovom području na nivou cijele regije Jugoistočne Europe.

CILJ PROJEKTA

Cilj SEE URBAN projekta je primjena i prilagođavanje primjera dobre prakse udruživanja jedinica lokalne samouprave radi smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća u zemljama Jugoistočne Europe, kako bi se umanjile posljedice ovih događaja i zaštitili ljudi, životna sredina i imovina.

ZAŠTO JE PROJEKT POTREBAN?

Izloženost stanovništva elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, kao i ekonomski gubici koji nastaju uslijed nepogoda, kontinuirano se povećavaju kako u zemljama regije, tako i u Hrvatskoj. Predviđanja upozoravaju da će uslijed klimatskih promjena izloženost zemalja Jugoistočne Europe elementarnim nepogodama i drugim nesrećama progresivno rasti.

TRAJANJE PROJEKTA

Sječanj 2017 – prosinac 2018.

FINANCIJSKI DOPRINOS EU

429.661,00 EUR / 74,47%

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

576.990 €

TOP